_AMG9356.jpg

NESBRU SYKEHJEM

Anlegget tenkes plassert i en åpen parksituasjon mot eneboligbebyggelsen rundt. Bygningsmassen er foreslått delt opp i volumer og brutt ned i bygningsavsnitt for best mulig tilpasning til skalaen på boligene rundt, og for å danne gode beskyttede landskapsrom. Grøntområdet tilrettelegges med gangveier/turstier og anlegg for fellesaktiviteter, trim og hvile, som kan benyttes til rekreasjon og aktiviteter av både beboere og naboer i området.

Hver beboergruppe vil få trinnløs tilgang til egne/private støyskjermete og delvis overbygde uteoppholdsplasser - direkte til terreng, terrasse, eller til åpent atrium og til balkong.

Prosjektet egner seg godt til satsing på passive tiltak som solvarme, termisk masse, gjennomlufting og dagslys. Samtlige fasader vil få god tilgang til lys og luft. Hver enkelt bogruppes fellesområde/atrium er orientert mot sør for utnyttelsen av solenergi.