_DSC0939.jpg

GULLHELLA OMSORGSBOLIGER

Asker kommune har bygget 60 omsorgsboliger i tilknytning til Gullhella sykehjem. De nye omsorgsboligene er etablert med et fellesbygg og 2 atriumsbygg i 3 etasjer, øst for eksisterende sykehjem. Omsorgsboligene er knyttet sammen med eksisterende sykehjem i fellesbygget, hvor hele anlegget har fått ny hovedinngang og man har oppnådd sambruk av fellesfunksjoner. Hvert av atriumsbyggene er utformet med innvendige gårdsrom orientert mot sørvest. Eksisterende sykehjem er i hovedsak beholdt uendret.

Fargemessig er anlegget utført med mørk tegl som spiller opp mot den mørke fargeholdningen i det eksisterende anlegget.

Det er etablert en sammenhengende grønn park med utearealer for spasertur og opphold i tilknytning til boenhetene.

Innføringen av passivhusstandard i prosjektet stilte spesielle krav til artikulering av bygningsvolumene. Arkitektur som verktøy for å løse utfordringene knyttet til oppfyllelse av passivhusstandard ble vesentlig. Bygningskroppen er utformet på en måte som minimerer varmetapet gjennom ytterkonstruksjonene og optimaliserer varmetilskudd fra solen.

Visjonen for Gullhella omsorgsboliger var å tilrettelegge for beboere og ansatte for å gi funksjonelle og stemningsskapenede omgivelser å bo- og arbeide i. Interiørkonseptet “Å favne om” symboliserer beskyttelse og omsorg som skal gi enkeltmennesket rom for samspill og individuelle opplevelser.

Det arkitektoniske formspråket er videreformidlet i løst inventar og andre innredningselementer.

Ved å skape en relasjon mellom eksteriør og interiør med helhetlige overganger mellom arkitektur, interiør og landskap oppnås fleksibel utnyttelse av arealene som gir rom for at mennesket får følelsen av å være en del av et sosialt samfunn, ikke en institusjon.”

Det er i prosjektet lagt opp til en dynamisk fasadeartikulering som er tilpasningsdyktig i forhold til prosjektets utvikling. For å minimere varmetapet er det jobbet bevist med utformingen av glassarealene i prosjektet. Sørfasadene har noe større åpenhet enn de øvrige fasadene. Dette for å nyttiggjøre solinnstråling i energiregnskapet. For øvrig har bygget en kompakt bygningskropp som egner seg godt i forhold til passivhuskriteriene. Byggets arealeffektivitet er kanskje den viktigste miljøparameteren i prosjektet.

.

Gullhella bo- og aktivitetssenter ble nominert til følgende priser:

Årets Bygg 2016

Murverksprisen 2016

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2016

Statens Byggeskikkpris 2016

_DSC0934.jpg
_DSC0906.jpg