barnehage1.jpg

BLEIKERFARET BARNEHAGE

Bleikerfaret barnehage åpnet i 2017 og er en 7 avdelings barnehage der en av avdelingene er tilpasset for barn med nedsatt funksjonsevne. Det er lagt vekt på god kontakt mellom inne- og uterom, rasjonell planløsning og kompakt bygningskropp. Inngangspartiet er fremhevet slik at barna lett kan orientere seg. Barnehagen prosjekteres til lavenergistandard.

barnehage5.jpg
barnehage3.jpg
barnehage4.jpg
barnehage2.jpg