6Q9A2697.jpg

HOLMLIA STASJON

I forbindelse med utvidelse av veibru og etablering av nytt kollektivknutepunkt på Holmlia ble det bygget nye plattformer, nytt plattformtak samt et nytt trapp- og heisanlegg fra veien til plattformen.

Den nye stasjonen skal sammen med stasjonen fra 1982 øke kapasiteten på Holmlia stasjon i forbindelse med en utvidelse av veibrua over jernbanesporene. Den utvidete veibrua fungerer nå som ny bussholdeplass, slik at anlegget med den gamle og nye nedgangen til jernbaneplattformen utgjør det nye kollektivknutepunktet for bydelen Holmlia med optimale overgangsmuligheter buss – tog.

Fra oppdragsgiver JBV`s side var det et krav at det i det nye stasjonsanlegget skulle vektlegges sikkerhet og synlighet for publikum og personale. Det er derfor brukt mest mulig transparente materialer som stål og glass i stasjonen. Hele trapp- og heisanlegget er omsluttet av en flettet duk i syrefast stål som er transparent og samtidig ikke kan tagges. I alle innvendige takflater er det brukt spiler av lerk. I tillegg er god belysning vektlagt slik at stasjonen fremstår som innbydende og trygg så vel på dagtid som på kvelds- og nattetid.

holmlia_Panorama.jpg
6Q9A2721.jpg
6Q9A2577.jpg
holmlia.jpg