Picture 001.jpg

GANGTUBER, OSLO S

I forbindelse med reparasjonene av sporene på Oslo S sommeren 2011 og 2012 var det ønskelig også å oppgradere adkomsttubene som forbinder stasjonshallen med plattformene. Disse var nedslitte og vårt prosjekt omfattet så vel utvendig tetting som total innvendig rehabilitering.

Prosjektet ble prefabrikkert og montert på stedet i løpet av sommerstegningen av stasjonen.

Vi ønsket å gi de 6 tubene et dynamisk uttrykk med nye, slitesterke og vakre materialer og med ny belysning. I den forbindelse ble tubenes tverrsnitt gitt en avrundet form og alle de eksisterende vegg- og takflatene revet og erstattet med nye perforerte metallplater.

Picture 004.jpg
Picture 007.jpg
Picture 009.jpg