GD-boligen Oslo.jpg

GD-BOLIGEN

Bygningen er tegnet at arkitekt Georg Bull og stod ferdig i 1864. Byggherren var bankier Jørgen Haslev Heftye (1828 –1900), som flyttet inn her med sin familie. Generaldirektørboligen er bygget i pusset tegl i sengotisk stil med høye tårn.

Staten overtok eiendommen i 1909, for at den skulle tjene som bolig for generaldirektøren i NSB. Året etter flyttet August Konow Fleisher inn som den første generaldirektøren i villaen. Den siste generaldirektøren flyttet ut i 1966 og villaen har senere vært brukt som hovedsete for Statens Bibliotektilsyn, Statens Bergverk og private bedrifter.

I 2017 tegnet vi nytt interør til bygget i forbindelse med at Norske tog flyttet inn.

Oppgaven besto av utvelgelse av møbler og belysning. Fargevalg. Nye gulv. Nytt kjøkken og spiserom. Nye glassvegger for å lage møterom i underetasje.Utstilling: I det største trapperommet planlegges det en “mini-utstilling” som skal vise selskapets historie.

Linje Romlab GDboligen (20).jpg
Linje Romlab GDboligen (4).jpg
Linje Romlab GDboligen (5).jpg
Linje Romlab GDboligen (7).jpg
Linje Romlab GDboligen (3).jpg
Linje Romlab GDboligen (19).jpg