_AMG9356.jpg

FRIHET PÅ SNØ

En del av målsettingen for prosjektet var å jobbe opp mot en ny og yngre publikumsgruppe for museet. Fokusgruppe ble brukt aktivt både i utforming av innhold og utforming, for å sikre en forankring i miljøene.

Hovedattraksjonen var en film produsert av Field Productions spesielt for utstillingen. I tillegg skulle det vises en rekke gjenstander (Ski og Snowboard), fotografier, eldre filmmateriale, interaktive installasjoner samt installasjoner for aktiv deltagelse av publikum. Det ble laget en satellitt for utstillingen, en Campingvogn. Denne promoterer utstillingen i felt samtidig som den kan samle inn nytt materiale i form av video og foto.

Det var sterkt fokus på implementering av utstillingens grafiske profil i utstillingsdesignet. Nye formidlingsgrep, aktivisering av publikum og bruk av sosiale medier som en interaktiv del av utstillingen sto sentralt

DSCF1505.jpg
_AMG9279.jpg
IMG-0569-lite.jpg