01.jpg

TRY AGAIN

11. juni 2011 laget Charlotte Thiis-Evensen og Eivind Buene, i samarbeid med inviterte bidragsytere, et bryllupsrituale i Unge Kunstneres Samfunn (UKS) i Oslo. Formålet var å undersøke det performative aspektet ved et slikt rituale. Resultatet var en ”one night only” performance. Siri Liset bidro med det arkitektoniske konseptet og utførelse.

Formen er inspirert av planen til en klassisk katedral. Den enkle og minimalistiske utformingen er tatt fra moteverdens/catwalkens estetikk. Installasjonen fremstår som et stort hvitt kors. Korset danner bakteppet for hele performancen. Den fungerer som romlig inndeler av publikum, sittene delvis oppå korsets apsis delvis på gulvet langs siden, romlig ramme for seremonien - prosesjon og vielse, og scene for kunstneriske biddrag både på og under(!) scenegulv. Da seremonien var over fi kk korset ny funksjon, som bord for servering av mat og frukt til bryllupsfesten.

Deltagerne var Linus Elmes (kurator) Lars Petter Hagen (inn-gangsmusikk) Tori Wrånes (performance), Trond Reindholdtsen (kjærlighetstalen) Jon Løvøen og Anders Dahl Monsen (brudepik-er), Iselin Engan og T-Michael (design), Øivind Torvund (utgang-smusikk), Siri Liset (arkitekt) og Signe Marie Andersen (fotograf).

02.jpg
03.jpg
04.jpg