01_TLauluten__T5B7309_WEB-72dpi.jpg

OBY, Rehabilitering av 5 Barnehager

Linje Arkitektur har vært ansvarlig arkitekt for rehabilitering av 5 ulike barnehager for Oslo kommune. Alle innvendige flater, gulv vegger og himling ble oppgradert. Prosjektene har også hatt som målsetting å gjøre enkle tiltak med planløsning bedre tilgjengelighet / universell utforming. Sotamyggen barnehage er et hus på gul liste i den verneverdige småhusbebyggelsen på Vålerenga. Prosjektet er utarbeidet i samråd med Byantikvaren.

Tiltak som blie gjennomført: Nye overflater og belysning i alle barnehager. Nye ventilasjonsanlegg i 3 av 5 barnehager. Tilbygg og fasadeendringer i 3 av 5 barnehager. Nye åpne felleskjøkken i alle barnehager. Reviderte planløsninger for å forbedre tilgjengelighet i alle barnehager.

Barnehager som ble rehabilitert var Landingsveien barnehage, Stubberudlia barnehage, Vestlitoppen barnehage, Sotamyggen barnehage og Maridalsveien barnehage

04 TLauluten__T5B7910_WEB-72dpi.jpg
05 TLauluten__T5B7936_WEB-72dpi.jpg