Baglerbyen barnehage_Martin Skulstad 2.jpg

BAGLERBYEN BARNEHAGE

Barnehagen ligger i Konows gate 30 bydel Gamle Oslo. Den har en bymessige plasseringen, beliggende med naboer tett på og rett ved Alnagata / Konows gt.

For å utnytte tomten maksimalt er det valgt å plassere deler av utearealet på tak. Taket trappes ned mot terrenget slik at man oppnår et sammenhengende uteområde. Bygningskroppen er lagt ut mot gata slik at uteplassen i midten blir skjermet mot traffikstøy.

Bygningen har et moderne formspråk, men materialbruken og det lave volumet gjør at den tilpasser seg til den småskala boligbebyggelsen i Konowsgate

Baglerbyen barnehage_Martin Skulstad 1 Hovedbilde.jpg
Baglerbyen barnehage_Martin Skulstad 3.jpg