TLauluten__T5B4645_WEB-72dpi.jpg

MELLOMNES BARNEHAGE

Basebarnehagen ligger på Mellomnes i Asker. Barnehagen har en utfordrende tomt med et kraftig fall ned mot veien. Oppe på kollen er det et fint naturområde bestående av spredte store furuer og en del mindre løvtrekratt, dette vil inngå som en del av barnehagens uteområde.

Hovedideen med plassering er å lage selve bygningskroppen som en støyskjerm mot bilene, og at det dannes et beskyttet utendørs atrie på baksiden, som slipper lys inn i bygningen, og samtidig fungerer som en naturlig overgang mellom bygning og naturtomt.

Barnehagens baser og fellesområder blir liggende i de to øverste etasjene, henvendt mot atriet utendørs. I underetasjen er det parkering og teknisk rom med tilgang fra Nesbruveien. Adkomst til barnehagen blir rundt bygget via utvendig trapp – med et smett inn til administrasjon – eller fra parkeringsnivå via trapp/heis inne.

TLauluten__T5B4587_WEB-72dpi.jpg
TLauluten__T5B4629_WEB-72dpi.jpg