TLauluten__T5B4504_WEB-72dpi.jpg

SAGA ATRIUM

En plastisk hovedform med klar horisontal dynamikk gir god sammenheng i de eksponerte fasadene mens store utskjæringer gir de ønskede romlige kvaliteter. Store arealer med frie glassfasader i første etasje gir aktivitet og liv på gateplan; En vestvendt forplass og et «smau» gjennom bygget bedrer sirkulasjonen og forsterker aktiviteten i området. Bygget ligger som en pendant til stasjonen i andre enden av parken og kan fremstå som en megler mellom gammel og ny bebyggelse i området

Boligene er henvendt hovedsakelig mot sørøst og sørvest og er organisert rundt gårdsrom/forplass med dagslysinnfall fra syd til boligene på den nordlige flanken.

Med små arealer i mange av boligene blir byggets fellesarealer viktige for beboernes bokvalitet; Svalganger knyttes til uformelle møteplasser og felles uteoppholdsarealer med gode solforhold. De deles i passende sekvenser slik det sosialt blir oversiktlig og trygt. Takhagen gir i tillegg gode og solrike oppholdsarealer ute med mulighet for større fellesterrasser og evt. lekeareal for barn

Bygget er utført med tegl i de eksponerte fasadene med innslag av lettere materialer i balkonger og tettfelt mellom glass. Gårdsrom og svalganger får en lysere og lettere materialbruk (plater eller panel) slik at sammenhengen i hovedformen og kvaliteten i de indre rommene forsterkes

TLauluten__T5B4476_WEB-72dpi.jpg
TLauluten__T5B4478_WEB-72dpi.jpg