PERSPEKTIV NORD INTERIØR 03.jpg

Linje Arkitektur holder til i Oslo sentrum, og består i dag av 7 ansatte med meget allsidig erfaring innen fagfeltet

Kontoret sikter mot å skape moderne arkitektur i pakt med dagens miljøkrav. Grundige analyser av program, tomt og økonomiske forutsetninger for hvert prosjekt ligger til grunn for den arkitektoniske utformingen. Linje Arkitektur vil angripe enhver oppgave, liten som stor, med samme entusiastiske tilnærming – å finne det beste arkitektoniske potensialet til de gitte forutsetningene. Som del av denne holdningen er at våre løsninger skal gi bærekraftige prosjekter.

Linje Arkitektur har en allsidig praksis. Våre kompetanseområder innenfor prosjektering er: boliger, omsorgsboliger / sykehjem, kollektivknutepunkt/stasjoner, utstillingsarkitektur, rehabilitering og frednings- og bevaringsprosjekter. I tillegg har vi stor erfaring innenfor reguleringsplaner.

Linje Arkitektur har samarbeidsavtaler med flere andre arkitektfirmaer, og kan ved behov øke arbeidskapasiteten.

Vi har følgende godkjenninger:

-Miljøfyrtårn

-Sentral godkjenning tiltaksklasse 3 (SØK/PRO/KPR)

 
Miljfyrtarn-norsk-farger.png
ain_logo.jpg