Illustrasjon_3.jpg

KORPÅSEN

På Korpåsen i Asker skal det bygges 12 leiligheter for unge i alderen 20 til 30 år med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet består av tre bygninger plassert rundt et felles gårdstun med fire leiligheter i hver. Bebyggelsen er prosjektert i én etasje. Boenhetene er fullverdige leiligheter med egen inngang, vindfang, kjøkken, stue, separat soverom, bad og bod. Til hver bogruppe er det et felles oppholdsrom med kjøkken hvor det er mulighet for felles måltider. Det er også kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter tilknyttet boligene.

Boligene bygges med en kombinasjon av stenderverk og massivtre, og med trefiberisolasjon. Det blir mye eksponert tre inne i leilighetene som vil bidra til gode bokvaliteter for beboerne. Ventilasjonsvinduer skal benyttes som en del av ventilasjonsløsningen. Bygget vil få tilført lokale fornybar energi fra energibrønner og solceller. Det legges en plan for grønn mobilitet som ser hele området i sammenheng. Parkeringsdekningen for bil for ansatte og besøkende blir lav, og det legges opp til sambruk av P-plasser i området.

Viktigste klimatiltak
- Trebaserte løsninger i konstruksjoner, inn- og utvendig materialbruk
- Forenklede ventilasjonsløsninger som reduserer materialbruk og energibehov
- Bruk av robuste og ressursbesparende materialer som gir enkelt vedlikehold
- Lav parkeringsdekning for bil for ansatte og besøkende, og sambruk av p-plasser i området
- Fossilfri byggeplass

Snitt.jpg
Aksonometrisk 2.jpg
Ilustrasjoner_23.jpg