DSC_0387.JPG

DA-BYGGET, OSLO S

Vårt firma fikk i 2006 arkitektoppdraget med full, innvendig rehabilitering av de nederste 8 etg av DA-bygget på Oslo-S, nytt møtesenter i en nærliggende telesentral, samt nye garderober og trimlokaler for det kjørende togpersonalet på spornivå ved spor 1.

Arbeidene omfattet total ny innredning, ny inngang fra Fordelingshallen, ny kantine, nytt møtesenter samt utskiftning av hele det tekniske anlegget. Vårt firma var arkitekt og ansvarlig søker fra tilstandsanalyser og programmering fram til ferdig bygg.

DA-bygget er et kombinert kontorbygg og ble oppført i forbindelse med Oslo-tunnelen og den store ombygningen av Oslo S i 1978. Arkitekter for bygget var Engh & Seip. Bygget var opprinnelig på 7 etasjer, men ble påbygget med ytterligere 2 etasjer på slutten av 1990-tallet.

DSC_0399.JPG
IMG_1643.jpg
IMG_1649.jpg